Våd på Job

Cykler man på job, så blev man våd onsdag. Men hvor tit sker det egentlig? Kassandra fra Gladsaxe har svaret.
Egen bil eller offentlige transportmidler? Ofte er det imellem disse valget står, når der skal håndplukkes befordring til og fra job. Men hvad med cyklen? Er den et reelt alternativ i et land hvor vejret med rette har fået tilnavnet 'lunefuldt'?
Cyklede man på job onsdag; ja så blev man i alt fald våd. Men er det tit sådan? Hvor ofte regner det egentlig - i mængder man kan blive rigtig våd af - på de tidspunkter hvor folk normalt er på vej til og fra arbejde?
Lad os for anskuelighedens skyld se hvad der hænder en fiktiv person - lad os kalde hende Kassandra. Kassandra bor lidt nord for København og cykler hver dag fra Gladsaxe til Østerbro mellem klokken 7:25 og 7:55 og tilbage igen mellem 15:35 og 16:05. Kassandra har ikke noget imod at det drypper, men kommer intensiteten over 0,4 mm på en halv time (let regn), så synes hun det er for vådt. Kassandra arbejder fem dage om ugen men holder fri lørdag, søndag og på alle normale helligdage. Det giver i alt 498 ture fra september 2002 til og med august 2003. Bemærk at selv om Kassandra naturligvis holder ferie ind imellem, så har hun altså ikke gjort det i den undersøgte periode (det var præcis derfor hun blev valgt som eksempel).
Hvor tit er Kassandra så blevet våd på vej enten til eller fra jobbet det seneste år? Svaret er: Faktisk meget sjældent. På sine 498 ture fra september 2002 til og med august 2003 var det kun 17 gange. Det er 3,5% af turene eller i snit 1½ gang pr. måned.
Våde og tørre ture til og fra job det seneste år. Det præcise antal er naturligvis afhængig af hvor i landet man bor, hvor længe og hvornår man er ude mm. Data fra Søborg vandværk.
Nu kan man jo ikke lave robust statistik over den slags med baggrund i et års data. Men da DMI lavede en tilsvarende undersøgelse for Dansk Cyklistforbund i 1994 var resultatet at man blev våd på ca. 4% af turene i København (5% i Herning-området). Den gang cyklede Kassandra nu også en hel time hver vej; det er der i praksis ikke mange der gør. Samtidigt slår det meget tørre vinter/forår i 2003 naturligvis igennem i undersøgelsen. Som det ses så kunne man faktisk holde sine hoser helt tørre i både februar, marts og april.