Klageadgang

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Cykelbutikken.eu kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: 
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse Cykelbutikken@cykelbutikken.eu

Handelsbetingelserne er senest opdateret d.02-11-2017