Fortrydelsesret
Private forbrugere har 14 dages returret på varer købt over internettet i Danmark ifølge forbrugeraftaleloven. Dette gælder ikke for virksomheder og erhvervskøb. Der er heller ikke fortrydelsesret på varer som er købt i vores fysiske butik. Fortrydelsesretten gælder fra den dag hvor varen modtages. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. 

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: Cykler . 

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 350 kr.

 

Varens stand, når du sender den tilbage:
Varen skal leveres tilbage i original ubeskadiget emballage inkl. manual og alt medleveret tilbehør og i en tilstand hvor dens værdi ikke er væsentligt forringet for at få det fulde beløb retur. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den

Standardfortrydelsesformular

Hvis der er fejl eller mangler, så kontakt os, før du gør noget. Henvendelse til: 


Hobro Cykel og Scooter
Adelgade 73
9500 Hobro
Email: cykelbutikken@cykelbutikken.eu

Telefon: 98 52 40 60 eller 31 19 82 64.

Returnering:

1. Du kan sende varer til adressen herover.

2. Du kan aflevere varen personligt hos os.

Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.

For at hjælpe os med at behandle dit krav hurtigt, bedes du vedlægge relevant information, for eksempel:

§ Kopi af ordrebekræftelse

§ Registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå

Kopi af evt. forudgående korrespondance mv.